Barion Pixel
Fejlődj velem!

Futóedzőként amatőr sportolók edzéseit tökéletesítem, hogy elérjék a céljukat, vagy akár még többet

+36705063269

Top

ÁSZF

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Baumann-Sipos Fanni, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a https://fannirun.hu internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt, edzésprogramokra történő jelentkezés céljából.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Fannirun edzéstervek szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a Fannirun edzéstervek szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a

Szolgáltató:

Baumann-Sipos Fanni, egyéni vállalkozó

Hivatalos székhelye: 1119 Budapest Albert utca 10. 1/5

Elérhetősége: futas@fannirun.hu , +36 70 506 3269

Adószáma: : 67060805-1-43

mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.fannirun.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

A hatályos 2012. évi CXLVII. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (továbbiakban Katv.) 13. § (2), valamint a 32/E. § (2) bekezdése alapján a megrendelő számára tájékoztató, hogy a vállalkozó kisadózó vállalkozásnak minősül, a létrejövő szerződést ezen minőségében teljesítik.

Online számlázó program:
Számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824l, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b),

Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

WEBSHOP

Bejelentve a helyileg illetékes jegyzőnél.

Az edzésterv kiválasztása:

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház virtuális termékei, azaz edzéstervek közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti a megrendelni kívánt terméket. Egy edzéstervet egy személy elegendő, ha egy alkalommal vásárol meg, nem kell belőle több darabot a kosárba helyezni.

A rendelés menete

Ha megfelelőnek tartod a kosárban elhelyezett edzésterve(eke)t, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd vásárolni, akkor egyszerűen kattints a “Pénztár” gombra. Add meg a vásárláshoz szükséges adataidat, majd válaszd ki a számodra megfelelő fizetési módot (átutalás vagy bankkártyás fizetés).

A fizetés menete

Ha a fizetés bankkártyával történik:

A fizetés a Barion rendszerét használva történik. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha a fizetés átutalással történik:
Baumann-Sipos Fanni – K&H Bank I 10403136-83514855-52551001

Megrendelések feldolgozása:

A sikeres megrendelésről a vásárlás során megadott e-mail címedre egy e-mailt küldünk. Amikor beérkezik hozzánk a vásárlás ellenértéke, 24 órán belül teljesítettre állatjuk a fizetést, kiküldjük a számlát és egy értesítő e-mailt. 72 órán belül megkapod a Training Peaks felületére a bejelentkezési adataidat, ahova belépve megtalálod az edzésterved a „calendar” fülben. Javaslom a jelszó megváltoztatását a belépést követően. A felülethez futóórádat hozzá tudod kapcsolni, így az edzések megjelennek az edzés naptáradban. A edzésterv elkezdésére és befejezésére innentől kezdve legalább egy éved van. 

Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvasd el az alábbi rendelési szabályzatot, ÁSZF-et. A szerződés nyelve a magyar. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra.

A webáruházban vásárolni kizárólag magyar és más Európai Uniós tagállamból érkező magánszemélyek és cégek, egyéni vállalkozók tudnak.

Felhasználó a www.fannirun.hu weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

FELELŐSSÉG:

Szolgáltató  köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt edzéstervet a fannirun.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

A Fannirun futó edzéstervek felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Szolgáltató ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az edzéstartalmak felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az edzésterv anyagát kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

ADATKEZELÉS:

A Szolgáltató a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

A Szolgáltató A Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a fannirun.hu felülete nyilvántartsa a regisztrált Szolgáltatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat a Szolgáltató saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Szolgáltató szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Szolgáltatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • a Szolgáltató a vásárló személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • a Szolgáltató részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Fannirun futóedzésterv szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Bővebben: adatkezelési tájékoztató

INFRASTRUKTÚRA:

A Fannirun edzéstervek oldala, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Szolgáltató bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

Az edzéstervek a Training Peaks oldalán kerülnek átadásra, amely a legmagasabb színvonal érdekében online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartás idejét és időtartamát a a Training Peaks előre jelzi. 

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: futas@fannirun.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

Szolgáltató  és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Budapesti Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó a vásárlást követően hozzáférést nyer a Szolgáltató által létrehozott edzéstervhez, melyeket a Training Peaks felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a megvásárolt edzéstervet, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a TrainingPeaks fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató a futóedzésterv feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Fannirun edzéstervek online felületén, webshopos értékesítési felületen keresztül átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az edzésterv megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltatónál jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

2021.10.31.